Follow us

Vstup pre členov
Uťivateľské meno

Heslo

Registrujte sa

Newsletter
Napíšte Vašu e-mailovú adresu:


Aktuálne počasie

O nás

Pravé hodnoty spoločnosti Adriatica


Toto je 5 pravých hodnôt, ktoré sú súčasťou našej filozofie a v ktoré veríme.
Na týchto hodnotách bola postavená spoločnosť ADRIATICA.Dôvera

Veríme, že dôvera je najdôležitejšia zložka akehokoľvek vzťahu.
Aby sme si zaslúžili dôveru iných, musíme byť toho hodní. Vyžaduje si to bezúhonnosť, čo znamená „zdravosť morálnych princípov“.

Vždy musíme konať to, čo je správne, nehľadiac na to, čo nás to bude stáť a aké ťažké to môže byť.
Súhlasíme s tým, že dôveru si človek musí zaslúžiť- často sa dôvera buduje dlhú dobu, no stratiť sa dá za pár sekúnd.
 
My dodržíme svoje sľuby a budeme robiť všetky naše rozhodnutia korektne, aby naše skutky predčili naše slová. 
Zodpovednosť

Je našou zodpovednosťou starať sa o svojich zákaznikov a rešpektovať dôveru, ktorú nám preukazujú, tým, ze si nás vybrali ako realitných agentov. Je našou zodpovednosťou zasluhovať si dôveru. Je našou zodpovednoťou byť lojálny voči našim klientom.

Súhlasíme s tým, že sme zodpovední za náš prístup, naše vedomosti a zručnosti a tým teda aj za mieru nášho úspechu.

Sme zodpovední za našu komunikáciu s klientami- či už telefonicky, emailom, alebo osobne.
Prijímame všetku zodpovednosť za našich klientov, kolegov a naše rodiny.
 
 

 
Porozumenie
 
Rozumieme celému nášmu systému a povinnostiam, ktoré nám z toho vyplývajú.
Staráme sa o našich klientov, spolupracovníkov a našu profesiu. Vieme, ako veľmi dôležité je vedieť počúvať a komunikovať. Snažíme sa byť dobrými poslucháčmi ako aj dobrými komunikátormi.
Chápeme, že skutočný úspech pramení zo starostlivosti o druhých.


Štandard

Veríme v excelentnú úroveň vo všetkom čo robíme.
Všetko začína v nás samotných. Veríme, že je pokrytecké ukazovať jednu tvár na verejnosti a druhú v súkromí.

Náš úspech meriame dvoma spôsobmi- vernosťou klientov a profitom. Veríme, že oboje sú od seba závislé.
Našim minimálnym štandardom je „Náš klient,náš priateľ- na celý život!“
 

 
Pravda

Vždy sa snažíme byť úprimní k sebe i k druhým.
Neveríme v zavádzajúce alebo klamlivé správanie- za akýchkoľvek okolností. Radšej prídeme o obchod, ako by sme mali akýmkoľvek spôsoboť oklamať zákazníka.

Veríme, že čestnosť je jediná cesta ako uspieť v podnikaní dlhodobo. A my tu chceme byť dlhodobo.
Veríme, že je nesprávne zapierať chyby alebo ich zakrývať polopravdami či výhovorkami. My si vždy vieme priznať chyby a niesť za ne plnú zodpovednosť.

Veríme, že polopravdy sú klamstvá.

Pravda šetrí čas, chráni pred obavami.

Nie sme dokonalí- niekedy nie sme ani excelentní.

Ale vždy musíme byť pravdiví a čestní.
 
 
 
 
                                                                          Toto sú naše charakterové rysy.
                            Každý deň, s každým človekom - človek z teamu Adriatica má byť správnym
                                           príkladom našich piatich hodnôt, ktoré vyznávame.